پست الکترونیکی

info@mammutoil.co

شماره تماس

۳۳۳۲۴۱۱۴-۱۵ 2۸ 98+

آدرس

دفتر مرکزی: قزوین‌ خیابان فلسطین شرقی پلاک ۷۶
کارخانه: قزوین جاده قزوین رشت کیلومتر ۱۷ جاده رامیشان کیلومتر ۳